Vacature Missionair Pionier

Hart voor Velserbroek zoekt een Missionair Pionier

Hart voor Velserbroek heeft het verlangen Gods liefde uit te dragen in Velserbroek en is daarom op zoek naar een missionair pionier. (16 uur)

Hart voor Velserbroek

Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio.

We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. We willen een plek bieden waar mensen zich welkom voelen en waar ze met hun geloofsvragen en zoektocht naar toe kunnen.

Sinds 1 oktober 2017 zijn wij officieel van start gegaan als Pioniersplek van drie kerken; PKN Het Kruispunt Velserbroek, CGK Goede Herderkerk Haarlem en NGK Wilhelminakerk Haarlem. Ook het lokale netwerk van kerken, Geloven in de Stad, is betrokken bij deze plek. Er is een klankbordgroep die bestaat uit afgevaardigden vanuit de vier verschillende partijen. Deze groep zal het pioniersteam advies geven en begeleiden waar nodig. Onze interkerkelijke pioniersplek wordt verder ondersteund door de landelijke PKN.

Velserbroek

Velserbroek is een dorp in de gemeente Velsen (provincie Noord-Holland) dat sinds de jaren tachtig bestaat als uitbreidingsgebied voor Haarlem en omgeving. Met ruim 16.000 inwoners is Velserbroek inmiddels de op één na grootste kern in de gemeente Velsen.

Werkzaamheden

 • Je investeert in nieuwe contacten met wijkbewoners en ontwikkelt of participeert in initiatieven om hen aan elkaar te verbinden
 • Je onderzoekt hoe een nieuwe geloofsgemeenschap met teamleden en wijkbewoners vorm kan krijgen en geeft hier uitvoering aan
 • Hiervoor rust je het team toe in het vormen van een gastvrije, getuigende gemeenschap en zoek je verbinding met partnerorganisaties
 • Voor een goed verloop en goede bekendheid van het werk onderhoud je contacten met overheidsinstanties en welzijnsorganisaties, andere instellingen en kerkgenootschappen
 • Je communiceert tijdens dit hele proces met het team, de klankbordgroep en de betrokken kerken

Eigenschappen

Als missionair pionier heb je een levend geloof in God en fungeer je als inspirerend voorbeeld voor het pioniersteam.

Je hebt hart voor mensen, legt gemakkelijk contacten, werkt samenbindend, kunt je goed verplaatsen in een ander en weet mensen te raken met woorden en daden.

Je bent een teamplayer en netwerker.

Wat we jou vragen

Als missionair pionier

 • beschik je over een relevante opleiding, minimaal op HBO-niveau
  (bijvoorbeeld HBO theologie of HBO-GPW, of HBO SCW)
 • heb je voldoende relevante kennis en ervaring met het pionieren op missionair vlak
 • heb je leidinggevende en coördinerende capaciteiten, werk je probleemoplossend en weet je de juiste prioriteiten te stellen
 • beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent vaardig met social media
 • realiseer jij je dat de aard van de werkzaamheden met zich meebrengt dat de activiteiten zich verspreiden over de dag en de avond, alsmede de werkweek en het weekend en ben je qua werktijden flexibel inzetbaar
 • Woon je in (de omgeving) van Velserbroek of ben je bereid hier naar toe te komen
 • ben je op korte termijn beschikbaar

Wat we jou bieden

 • Je komt te werken in Velserbroek en in samenwerking met diverse andere kerken en organisaties
 • Je krijgt een contract voor 16 uur per week, voor in eerste instantie één jaar, met de intentie voor verlenging
 • Je salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de richtlijnen voor kerkelijk werkers zoals gebruikt in de PKN
 • Je kan rekenen op steun en betrokkenheid van de verschillende kerkenraden
 • Je hebt ondersteuning vanuit de PKN pioniersplekken

Informatie & Solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnout Vos te bereiken op pionieren@aevos.nl

Een schriftelijke motivatie met CV kan tot en met 27 november 2017 gestuurd worden naar pionieren@aevos.nl

 

Deze vacature downloaden.