Hartvoorvelserbroek
ANBI

ANBI

Hart voor Velserbroek is een initiatief van een groep christenen uit Velserbroek, die zich willen inzetten voor  de inwoners van Velserbroek. Het is een officiële pioniersplek van de Protestantse kerk Nederland en wordt ondersteund door het netwerk Geloven in de stad (www.gelovenindestad.nl) en drie plaatselijke kerken – de Goede Herderkerk (Christelijk Gereformeerde Kerk), Het Kruispunt (Protestantse Kerk Nederland) en de Wilhelminakerk (Nederlands Gereformeerde Kerk).

Algemene gegevens

Naam: Hart voor Velserbroek
RSIN: 858581929
Postadres: Zon Bastion 3, 1991 SK Velserbroek

Telefoon: 06 – 29 xx xx xx (verkrijgbaar via info@hartvoorvelserbroek.nl)
E-mailadres: info@hartvoorvelserbroek.nl
Website: www.hartvoorvelserbroek.nl
KvK-nummer: 71106588
Bankrekening: NL66 RABO 0328 7605 79
Doel: Het bieden van een plek waar iedereen welkom is en vanuit het christelijk geloof verbindt de stichting door activiteiten en ontmoetingen mensen met God en elkaar.
ANBI standaardformulier download hier.
Beleidsplan: download hier.

Voorzitter: Arnout Vos
Secretaris: Petra Kossen
Penningmeester: Gerard Louwerse
Bestuurslid: Freek Kruijff

Beloningsbeleid

Er wordt geen beloning uitgekeerd aan bestuursleden voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.

De werker ontvangt salaris gebaseerd op de CAO kerkelijk werk van de PKN

Activiteiten

De volgende activiteiten zullen we als Hart voor Velserbroek oppakken dit jaar:

  •         Lunches op zondag als ontmoetingsmoment voor geïnteresseerde Velserbroekers;
  •         Cursussen zoals Alpha cursus;
  •         Maandelijkse nieuwsbrieven en een actuele website en facebook-pagina.

In het ontwikkelverslag 2023 kunt u meer lezen over hoe we ons als pioniersplek hebben ontwikkeld in 2023.

Inwoners uit Velserbroek
We  willen niet te veel organiseren, maar gewoon de tijd nemen voor de mensen om ons heen. Het gaat om luisteren, liefhebben, dienen,  verbinden, geloof delen. Het gaat om de relaties. De activiteiten zijn een middel om mensen te leren kennen. Dit kan door af en toe af te spreken, koffie te drinken, een kaartje te sturen of een appje, iets samen te organiseren, samen te sporten of gewoon een praatje te maken in de supermarkt.

Organisaties en kerken
Naast de mensen uit de wijk willen we ook contact leggen en onderhouden met de sleutelfiguren uit de wijk en met contactpersonen van alle bij Velserbroek betrokken organisaties en kerken.

Financiën

Financiële verantwoording Stichting Hart voor Velserbroek

Een overzicht van de begroting, inkomsten en uitgaven van stichting Hart voor Velserbroek is op te vragen via info@hartvoorvelserbroek.nl

Op dit moment zijn er drie kerken betrokken, maar het streven is dat er de komende jaren meerdere kerken en organisaties betrokken raken en financieel gaan bijdragen. Daarnaast zullen we voor afzonderlijke projecten een beroep doen op specifieke fondsen. En zullen we betrokken Velserbroekers en vrienden aanmoedigen om “Vrienden van Hart voor Velserbroek” te worden.

Het jaarlijks afleggen van de financiële verantwoording wordt gedaan door een accountantsbureau. Dit bureau regelt ook de arbeidsovereenkomst en afdragen van de belastingen.