Geven

Stichting Hart voor Velserbroek heeft als doel en visie om een plek te bieden, een initiatief te zijn dat mensen in Velserbroek mogelijkheden tot verbinding biedt; verbinding met elkaar en met anderen op allerlei manieren; en waar daar behoefte aan is willen we hen vanuit ons geloof ook uitnodigen tot verbinding met God.

Er gebeurt van alles! Naast de lunch op zondag zijn er diverse activiteiten op verschillende plekken door Velserbroek heen. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is tijd en geld nodig.

Tijd
Zet je gaven en talenten in! Meteen een goede manier om mensen te leren kennen

Geld
Hart voor Velserbroek is in het bestaan en doen van activiteiten voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Wilt je meehelpen en bijdragen aan de missie van Hart voor Velserbroek? Dan is je gift van harte welkom!

Je kunt je gift overmaken op: 
NL 66 RABO 0328760579 t.n.v. Hart voor Velserbroek