Hart voor Velserbroek

Geloven | Verbinden | Ontmoeten

Hart voor Velserbroek

Ontdek meer!

Hart voor Velserbroek

Kerst 2018

Hart voor Velserbroek

Geloven | Verbinden | Ontmoeten

Hart voor Velserbroek

frequently asked questions (FAQ)

Interessant zeg! Maar ik heb nog wel wat vragen…

Ja, je bent van harte welkom. We organiseren activiteiten rondom drie kernthema’s en zetten ons in om relaties en verbindingen op te bouwen in het dorp. Activiteiten organiseren we rondom de volgende thema’s;

1. Geloof verkennen
2. Bouwen aan goede relaties
3. Velserbroek verbinden

In sommige activiteiten staat het (gesprek over het) christelijk geloof staat centraal, maar we zijn niet allemaal christen. Iedereen is welkom om mee te praten, mee te beleven en mee te doen, ongeacht levensovertuiging.

We hebben de waarheid niet in pacht. We pretenderen niet dat we alles kunnen overzien en dan de juiste weg kiezen. Maar we zijn geraakt door de liefde en vergeving van God zoals we die zien in Jezus. En daar willen we het graag over hebben.

De voltallige LHBT gemeenschap is welkom. Je mag komen zoals je bent! 

Nee, je kunt betrokken zijn zonder lid te worden. Daarvoor is alle ruimte.

Maar verder verdiepen gaat op een gegeven moment niet zonder commitment aan een groep. Je kunt dan deelnemer worden. Meer weten? Neem even contact op!

Hart voor Velserbroek is een initiatief van christenen uit drie verschillende christelijke kerken uit de protestantse traditie.

Wij zijn een beweging van mensen (gelovig of niet) in Velserbroek, met Jezus als oriëntatiepunt. We vertrouwen op vergeving en liefde, concreet gemaakt in het weerbarstige leven. Dat is een voortdurende ontdekkingstocht. Iedereen is welkom om mee te doen.

Ben je al enige tijd bezig met het christelijke geloof en zou je daar graag een volgende stap in zetten? Overweeg je jezelf te verbinden aan een christelijke gemeenschap? Dan zou je kunnen toeleven naar een moment van doop en/of verbinden aan Hart voor Velserbroek als deelnemer.
Een nieuw begin. Een markeerpunt. Publiek getuigen van Gods liefde.

In de doop vier je dat je verbonden bent met Jezus. Dat hij je welkom heet, je leven leidt en je fouten vergeeft. Als je daar aan toe bent word je in een zondagse samenkomst van Via Nova gedoopt. Wat een feest!

We geloven dat ook kinderen deel uit mogen maken van Gods beloften. Ook zij mogen/kunnen worden gedoopt.