Hart voor Velserbroek

Geloven | Verbinden | Ontmoeten

Hart voor Velserbroek

Ontdek meer!

Hart voor Velserbroek

Kerst 2018

Hart voor Velserbroek

Geloven | Verbinden | Ontmoeten

Hart voor Velserbroek

Avond over opvoeden

Heb jij kinderen? Dan weet je dat, hoe leuk ook, er best wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Wij geloven in gezonde gezinsrelaties. Geen enkele opvoeding is perfect (you wish!), maar met praktische tools kan je vaak al een stuk verder komen. Hart voor Velserbroek organiseert in het voorjaar 3 avonden over positief opvoeden. Iedereen is welkom. Eerder dit jaar organiseerde we avonden over ‘het puberbrein’ en ‘media wijsheid’.

27 maart;  seksualiteit

Mam, waar komen kindjes vandaan?
Seksuele ontwikkeling: het hoort bij de opvoeding, maar veel ouders vinden het een lastig onderwerp. Want hoe en wanneer begin je met je kind over seksualiteit te praten? En wat zeg je wel en wat niet?

Seksualiteit is in de meeste gezinnen geen onderwerp dat na een drukke dag tijdens het eten zomaar wordt aansneden. Toch kun je het beter niet vermijden, zelfs niet als je kind nog heel jong is. Een goede en open sfeer creëren rondom het onderwerp seksualiteit is heel belangrijk. 

Hart voor Velserbroek organiseert op woensdag 27 maart een opvoed avond over het onderwerp seksualiteit. 

Gedragswetenschapster Marie Ouderkerken neemt ons deze avond mee langs verschillende vragen als; is het nodig om met je kinderen over seksualiteit te praten? Wat heb je zelf meegekregen in je opvoeding en wat wil je graag aan je kinderen meegeven over seksualiteit? Wanneer begin je aan de seksuele opvoeding en wat past bij welke leeftijd? En mediagebruik en seksualiteit. De avond start om 20.00u, Galle Promenade 70 in Velserbroek. Toegang is gratis. 

In maart hebben we de laatste opvoed avond van het voorjaar 2019 gegeven. Het team is druk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen najaar 2019.