Hart voor Velserbroek is een initiatief van verschillende kerken uit de regio.
We willen ons graag inzetten om de inwoners van Velserbroek met elkaar te verbinden
en om vanuit ons geloof van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen.