Hart voor Velserbroek biedt een plek waar iedereen welkom is en waar we met elkaar de mooie en de moeilijke dingen in het leven kunnen delen. Vanuit het christelijk geloof verbindt de stichting door activiteiten en ontmoetingen mensen met God en met elkaar, door in woord en daad Jezus liefde te laten zien aan de mensen om ons heen.